Normeert kwaliteitsregisters

Vignet recht.

Stichting het Registerinstituut stimuleert het zichtbaar maken van persoonlijke kwaliteiten en competenties van professionals. Het Registerinstituut initieert, normeert, certificeert en controleert kwaliteitsregisters voor zelfstandig werkende professionals.

Personen kunnen zich certificeren. Bedrijven niet. Bedrijven kunnen zich onderscheiden door gecertificeerd personeel in dienst te hebben.

Het SRi vignetrecht regelt het recht voor Kwaliteitsregisters om een vignet te voeren. Hieraan zijn voorwaarden en kosten verbonden.SRi goedgekeurde vignetten bevatten de tekst "goedgekeurd SRi". Op deze manier waarborgt het Instituut namens de Stichting de kwaliteit van de goedgekeurde registers en werkt gelijkertijd aan de zichtbaarheid van kwaliteit..

Stichting het Registerinstituut is een particulier initiatief zonder subsidies.