Normeert kwaliteitsregisters

Kwaliteitsregister; meer dan naam en nummer.

Eigen regie. Stichting Registerinstituut geeft de gespecialiseerde professional regie over zijn positie op de arbeidsmarkt door individuele kwaliteit zichtbaar te maken in online kwaliteitsregisters.

Meer dan naam en nummer. SRi goedgekeurde kwaliteitsregisters zijn publiek toegankelijk en vermelden tenminste naam en registratienummer van een keurmerkhouder. SRi goedgekeurde kwaliteitsregisters onderscheiden zich vanwege de altijd aanwezige optie voor de gecertificeerde professional om meer van zichzelf zichtbaar te maken dan alleen naam en registratienummer.

Portfolio. SRi goedgekeurde kwaliteitsregisters maken gebruik van portfolio. Een portfolio wordt opgesteld als iemand een overzicht wil geven van formeel, maar zeker ook van informeel verworven competenties, kennis, kunde en ervaring. 

Portfolio

Kwalificerend portfolio.
Beoordeling van de kwalificerende bewijzen waarmee de professional in een portfolio aantoont over de juiste competenties te beschikken om professioneel te kunnen functioneren binnen een specialisme. De kwalificatie is vastgelegd in een kwalificatiedossier.

Een kwalificerende portfolio-beoordeling, ook wel audit, wordt uitgevoerd als toelating voor een keurmerk en het bijbehorende register. De portfolio-beoordeling kan branche- of beroepsonafhankelijk zijn.