Normeert kwaliteitsregisters

Register

De Stichting Registerinstituut, kortweg aangeduid als SRi, is opgericht om te bewerkstelligen dat er publiek toegankelijke kwaliteitsregisters ontstaan van gespecialiseerde professionals.

Gecertificeerde kwaliteitsregisters ontvangen een certificaat van goedkeuring.

Het Registerinstituut controleert en certificeert kwaliteitsregisters voor zelfstandig werkende professionals. Het kwaliteitsregister bepaalt de normen, het SRi checkt of het register zich aan haar eigen opgestelde normen houdt. Door deze certificering waarborgt het SRi de kwaliteit van de professionals die zich bij het register hebben aangesloten.

Alleen personen worden opgenomen in een goedgekeurd kwaliteitsregister. Bedrijven of organisaties kunnen zich onderscheiden door gecertificeerde personen in dienst te hebben.