Normeert kwaliteitsregisters

Stichting Registerinstituut

De Stichting Registerinstituut, kortweg aangeduid als SRi, is opgericht om te bewerkstelligen dat er publiek toegankelijke kwaliteitsregisters ontstaan van gespecialiseerde professionals.

Het SRi formuleert, certificeert en controleert de normen voor de bewijslast waaraan een goedgekeurd kwaliteitskeurmerk moet voldoen.

Missie: het SRi waarborgt de kwaliteit van branche onafhankelijke certificering van gespecialiseerde professionals.

Doel: het SRi heeft ten doel het bevorderen, normeren en kwalitatief waarborgen van publiek toegankelijke persoonsregisters van gecertificeerde professionals.

Het SRi tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het (laten) opstellen van normen voor waarborging.
 2. Via audits en tussentijdse inspectie toezien op de naleving van de normen die aan de waarborg zijn verbonden.
 3. Het uitgeven van certificaten wanneer bij de audit geen tekortkomingen zijn geconstateerd.

De normen.

De SRi heeft algemene normen en specifieke normen opgesteld.Daarnaast zijn er minimale normen voor de bewijslast horend bij het persoonskeurmerk.

Algemene normen.

 1. Een kwaliteitsregister is publiek en gratis toegankelijk op het internet.
 2. Een kwaliteitsregister bevat minimaal de naam van de professional, het registratienummer en de duur dat het persoonskeurmerk van de gecertificeerde professional geldig is.
 3. Een kwaliteitsregister bevat tenminste de volgende zoekfuncties: naam van de professional, nummer.
 4. Een kwaliteitsregister bevat altijd de mogelijkheid maar nooit de verplichting voor de professionals om meer informatie online te verstrekken dan naam en nummer.
 5. Een kwaliteitsregister garandeert dat de door de professional beschikbare data uitsluitend wordt aangewend voor niet-commerciële doeleinden ten behoeve van het register.

Specifieke normen

 1. Een kwaliteitsregister bepaalt haar eigen normen van belang voor beroepsgroep en markt.
 2. Een persoonskeurmerk wordt uitsluitend toegekend aan individuele personen.
 3. Een persoonskeurmerk is alleen geldig indien opgenomen in een kwaliteitsregister.
Minimale normen bewijslast.

 1. Professionaliteit: Loondienst of zelfstandig ondernemer.
 2. Deskundigheid: opleiding en permanente educatie
 3. Referenties: van cliënten en van het professionele netwerk.