Normeert kwaliteitsregisters

Stichting Registerinstituut geeft de gespecialiseerde professional regie over zijn positie op de arbeidsmarkt door individuele kwaliteit zichtbaar te maken in online kwaliteitsregisters.

lees verder


Een door de stichting goedgekeurd persoonsregister is een Kwaliteitsregister dat voldoet aan door de stichting opgestelde normen.

ga naar de registers


Het Instituut initieert, controleert en certificeert kwaliteitsregisters van gespecialiseerde professionals.